Kdy a kde hledat houby – část II. Kde rostou houby?

kde-rastu-huby-suchohrib-hnedy

V předchozím článku jsme se zaměřili na otázku, kdy rostou houby. Dalším neméně důležitým rozhodnutím, které ovlivní váš houbařský úlovek, je výběr vhodné lokality. 

Kde rostou houby?

kde-rastu-huby-muchotravka-cervenkastaNejvíce hub obvykle roste na jihozápadních až severozápadních svazích, méně na místech orientovaných na východ až jihovýchod. Houby mají rády klidné prostředí a především dostatek vláhy. Naopak, nesnášejí vítr a příliš sucha. Snažte se proto hledat na místech v závětří a s přiměřenou vlhkostí půdy. V chladnějších obdobích, jako je jaro a začátek léta, hledáme houby spíše na slunných stanovištích - na okraji lesa, louky, při cestách a podobně. Důvodem je dostatek tepla, jehož je v těchto lokalitách díky slunci více než v hlubokém lese. Na podzim a koncem sezóny tato místa rychleji vychladnou, proto je dobré zaměřit se na hustší porosty. Během suchého a horkého léta houby rostou pomalu. Šanci něco najít tedy máte ve vlhkých dolinách a na severně orientovaných svazích.

Nejdůležitější je však uvědomit si, že výskyt hub je vázán na existenci podhoubí (mycelium). Tam kde podhoubí není vytvořeno, houby nemohou narůst. Na místech, kde podhoubí daného druhu houby existuje, plodnice rostou (za předpokladu příznivých podmínek). Pokud na určitém místě najdete houby, je vysoká pravděpodobnost, že je tam budete nacházet i v budoucnosti. Z toho důvodu je dobré si taková místa pamatovat, případně si je i zapsat, abychom na ně v budoucnu nezapomněli. Tajemství úspěchu zkušeného houbaře spočívá především v poznání těchto míst.

 kde-rostou-houby Přestože les je nejčastějším místem, kde se houby vyskytují, můžeme je najít i jinde. Například na zahradě, na louce, v parku a podobně. Výskyt určitého druhu houby je obvykle vázán na konkrétní druh stromu. Taková symbióza se nazývá mykorhiza. Myceliová vlákna hub oplétají tenké kořínky stromů, případně do nich vnikají a odebírají jim určité látky potřebné pro svůj život. Zároveň však dodávají stromům jako protihodnotu látky, které jsou užitečné pro jejich vlastní život. Pokud znáte druhy stromů pod kterými rostou konkrétní houby, může vám to hledání výrazně usnadnit. Mnoho obvykle napoví i jméno houby (hřib dubový, klouzek modřínový apod.)

  

Výskyt hub

Ve smrčinách je největší šance na ryzce nebo hřiby smrkové. Hřib dubový (dubák) a a hřib bronzový rostou zejména pod duby, ale i pod jinými listnatými stromy. V bukových porostech se rovněž poměrně běžně vyskytuje hřib smrkový, hřib dubový, ale například i více druhů hlívy. Klouzek smrkový je vázán na výskyt modřínu opadavého. V borovicových lesích jsou běžné suchohřiby, ale například i hřib borový. Travnatý porost bříz nebo osik je typické místo pro kozáky. Takto bychom mohli samozřejmě pokračovat dále. Každý dobrý atlas hub obsahuje tuto informaci u konkrétního druhu houby.

Pokud jste začínající houbař, buďte při hledání trpělivý a nikam nespěchejte. Pokud najdete jednu plodnici, pozorně se dívejte kolem sebe, s vysokou pravděpodobností tam budou i další. Nenechte se odradit případným neúspěchem a ty ,,svá” místa si časem najdete.

kde-rastu-huby-suchohrib

Autor: Roman Mikláš
Foto: Roman Mikláš, hubarstvo.sk